Opprett butikk

Steg 1 av 2: Velg oppsettet du ønsker til din butikk
Du kan i etterkant redigere butikk-oppsettet fra din administrasjon konto. Du kan også bruke oppsett som du selv har designet. For å velge et oppsett, klikk på ønsket skjermbilde:

Først velger du et oppsett til din butikk.

Husk at du kan endre oppsett senere...eller legge inn ditt eget.